We Bouwen Een Huis  thumbnail

We Bouwen Een Huis

Published May 15, 24
5 min read

Ik zit daar even op te kauwen en hoor een heleboel opsommingen van zaken die niet goed zijn. Voor een heel groot deel kan ik me daarin vinden. We staan hier nu bij de Algemene Financiële Beschouwingen. huis bouwen ijsstokjes knutselen huisje. Ik ben benieuwd naar de visie van BBB op mogelijke oplossingsrichtingen. Dat zijn natuurlijk heel veel detailpunten, maar hoe ziet de BBB in grote lijnen waar dit land financieel naartoe moet? De heer (BBB): Bij het debat over de Voorjaarsnota heb ik een vrij stevig betoog gehouden voor een sluitende begroting

De schulden lopen op, de rentebetalingen lopen op, we staan voor grote uitdagingen. huis bouwen ijsstokjes knutselen huisje. 6% van de mensen leeft in armoede in Nederland, volgens onze normen hier. De zorg loopt uit de pas qua kosten, vergrijzing, het klimaat gaat heel veel geld kosten. We moeten eigenlijk veel beter met ons geld omgaan en het veel doelmatiger en effectiever besteden

De heer (BBB): Als ik nog één opmerking mag maken over de energietoeslag: er is geen minimum gesteld aan het eigen vermogen - huis bouwen ijsstokjes knutselen huisje. Er staat "mensen met weinig vermogen", maar daar wordt niet op getoetst als je een aanvraag doet. Als je €100.000 op de bank hebt staan en je hebt een inkomen lager dan 120% van het sociaal minimum, krijg je toch die toeslagMoet iemand die een ton op de bank heeft, die toeslag ook krijgen? Of moet je een bedrag als criterium opnemen in de beoordeling? De : De bedoeling is dat er korte opmerkingen gemaakt worden en dat daarop relatief korte antwoorden volgen. De heer Dessing (huis bouwen ijsstokjes knutselen huisje). De heer (FVD): Ik heb nog een korte vervolgvraag

Goedkoopste Manier Huis Bouwen

Even heel simpel geredeneerd: moeten we nou minder gaan uitgeven met elkaar, moeten we minder belasting gaan heffen, moeten we dat meer doen? Wat is de richting die BBB in dat opzicht inslaat? Boekhoudkundig kunnen we het allemaal wel kloppend maken, maar je kunt ook kiezen voor een kleinere overheid, voor minder belastingen of minder uitgaven. (huis bouwen ijsstokjes knutselen huisje)

Wat is uw antwoord daarop? De heer (BBB): Een kleine overheid heb ik ook kort genoemd. huis bouwen ijsstokjes knutselen huisje. Wij willen gewoon een sluitende begroting en wij willen dat we veel beter met ons geld omgaan en het, als de uitgave nodig is, niet over de balk smijten. Dat is eigenlijk de moraal van het verhaal, zonder op allerlei kleine details in te gaanIk hoor de heer Griffioen inderdaad vooral erop hameren dat het allemaal efficiënter moet. huis bouwen ijsstokjes knutselen huisje. Die 60 miljard voor klimaat en stikstof: is dat ook prima, zolang het maar efficiënt uitgegeven wordt? Of deugt dat bedrag van 60 miljard helemaal niet? Wat wil BBB daarmee? De heer (BBB): Ook dat is niet onderdeel van dit debat

Ik heb wel heel nadrukkelijk gezegd dat als wij in Nederland vinden dat er een fonds ergens voor moet komen, dat fonds dan besteed moet worden aan de doelstelling waarvoor dat fonds gevormd is en waarvoor in de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer is gestemd. huis bouwen ijsstokjes knutselen huisje. Daar moet dus geen geld uit worden gehaald voor andere dingen

Wat Kost Het Om Een Huis Te Laten Bouwen

De heer (PVV): Voorzitter, ik ben totaal verbijsterd over dit antwoord van de BBB - huis bouwen ijsstokjes knutselen huisje. Financiën betekent dat je overal over praat en dat je keuzes maakt: waar gaat je geld naartoe en waar gaat je geld niet naartoe? Ik dacht eerst begrepen te hebben dat bijvoorbeeld 30 miljard voor stikstof voor BBB een probleem is, maar het blijkt helemaal geen probleem te zijn! 60 miljard voor klimaat en stikstof: helemaal geen probleem voor BBB, als het maar efficiënt wordt uitgegeven! Ik kan hier werkelijk met mijn hoofd niet bij

Ik heb aan het begin van mijn betoog aangegeven dat ik een derde tel per pagina heb. Ik heb dus onderwerpen moeten kiezen. Ik heb asiel gekozen. Ik heb niet stikstof gekozen en ik heb niet klimaat gekozen qua kosten - huis bouwen ijsstokjes knutselen huisje. Ik kom daar dus gewoon niet aan toe. De : Dank u wel

De BBB-fractie zou gaarne zien dat het ministerie van Financiën veel meer dan nu het geval is er zowel bij het eigen ministerie als bij alle andere ministeries op toeziet dat de door de belastingbetaler betaalde belasting in 2024 zo regelmatig en juist mogelijk wordt besteed (huis bouwen ijsstokjes knutselen huisje). Is de minister bereid deze extra inspanning te leveren? En vindt de minister ook dat dat geen nieuw beleid is, maar juist een goede opvatting van de zware verantwoordelijkheid die haar ministerie op dit gebied heeft voor de financiën van de Staat? Voorzitter, dankU hebt u marathon voltooid binnen de tijd. U hebt nog krap vier minuten voor uw tweede termijn over - huis bouwen ijsstokjes knutselen huisje. Ik geef het woord aan de heer Crone, die spreekt namens de fractie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. De heer (GroenLinks-PvdA): Dank u wel, voorzitter. Ik vind het fijn om toch nog een afrondend debat met deze bewindslieden te kunnen voeren over hoe het allemaal is gegaan in de laatste periode

Energieneutraal Huis Bouwen Prijs

Dat lijkt me hartstikke goed. Het is een beperking dat ze demissionair zijn, maar er is nog een ander probleem. We hebben pas vorige week, niet eens een week geleden, een stapel amendementen langs zien komen, waarvan enkele zijn aangenomen. huis bouwen ijsstokjes knutselen huisje. Daarom is het noodzakelijk dat wij als Eerste Kamer nog meer dan normaal wat dieper op de dingen ingaanEr is niet zo veel tijd geweest in de Tweede Kamer om het te bespreken. Het is 's nachts gebeurd. Maar het was een cadeau voor de staatssecretaris. Er zijn ongeveer net zo veel amendementen ingeleverd als zijn leeftijd (huis bouwen ijsstokjes knutselen huisje). In de buurt van de 60, hè? Staatssecretaris : 62. De heer (GroenLinks-PvdA): 62, en het waren er geloof ik 63

Latest Posts

Badkamer Infrarood Verwarming

Published Jul 07, 24
5 min read

Infrarood Verwarming Bedrijfshal

Published Jul 05, 24
4 min read

Infrarood Verwarming Op Staander

Published Jun 30, 24
4 min read